Новини
Европейски ден на спорта
За втора поредна година ОУ "Климент Охридски" с. Дъскотна активно участва в Европейския ден на спорта [...]
Занимания по интереси 2019/2020 г.
Информация за родители за сформирането на групи за занимания по интереси [...]
НВО 7. клас
Информация за родители [...]
График за изпити
График за изпити за ученици в СФО [...]
Съобщение за ротационен принцип на обучение
Съобщение за родители и ученици! [...]
Занимания по интереси - лято 2021
Безплатни занимания за учениците през лятната ваканция, организирани от училището. [...]
График с дейности в периода 01.06.- 30.06.2021 г.
График с дейности от 01.06. до 30.06. 2021 г. [...]
Дистанционно обучение
Уважаеми родители и ученици, Във връзка със Заповед № РД09-748/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката учениците от 1. до 12. клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 22.03. до 31.03.2021 г. (включително). Обучението на учениците от 1. и 7. клас ще се осъществява в електронната платформа "Майкрософт тиймс", като се спазва седмичното разписание на присъствено обучение. Началният час на всеки учебен час остава същия, а продължителността му в електронна среда е до 30 минути по всеки учебен предмет за учениците в прогимназиален етап и до 20 минути за учениците в начален етап на обучение. При възникнали проблеми, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или училищното ръководство. [...]
ОРЕС- Обучение от разстояние в електронна среда.
На вниманието на родителите на учениците от 1. до 7. клас! Уважаеми родители, Във връзка със Заповед № РД09-3464/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката всички ученици преминават към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.20 до 21.12.2020 г. (включително). Обучението на учениците от 1. до 7. клас ще се осъществява в електронната платформа "Майкрософт тиймс", като се спазва седмичното разписание и графика на присъствено обучение. Началният час на всеки учебен час остава същия. Продължителността му в електронна среда е до 20 минути за учениците от начален етап и до 30 минути за учениците от прогимназиален етап по всеки учебен предмет. В прикачените файлове са публикувани заповедите на Министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда и "Правила за работа при обучение от разстояние в електронна среда". Моля, запознайте се с настоящите правила. Ваша отговорност е да осигурите присъствието на учениците във виртуалните класни стаи в "Майкрософт тиймс". На неприсъствалите ученици ще се нанасят отсъствия в хартиения и в електронния дневник на класовете. При възникнали проблеми от техническо естество или други обстоятелства, свързани с невъзможността на ученика да присъства в обучението от разстояние, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или училищното ръководство. [...]
Към всички родители
За работата ни в извънредно положение. [...]
Дистанционно обучение- добри практики
Реализиране на дистанционно обучение с учениците от прогимназиален етап чрез платформата "Google classroom" [...]
График за дистанционно обучение
График за дистанционно обучение  [...]
Мерки срещу разпространението на COVID 19 /коронавирус/ в училище
Уважаеми родители и ученици, Утре, 12.03.2020 г. ще бъде създадена прецизна организация за пропускателния режим на учениците. На всяко дете ще бъде измерена телесната температура и при установяване на ученици с температура над нормалната, те ще бъдат връщани за провеждане на лечение. В сградата на училището няма да бъдат допускани външни лица. Ще бъдат предприети всички мерки, описани в заповедите, изпратени ни от МЗ, МОН, РУО- Бургас и общ. Руен. Мийрем Читак Директор [...]
Седмица на четенето
Седмица на четенето 9.12.2019 - 13.12.2019 г. [...]
В училище е забавно.
ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ [...]
21 февруари Международен ден на майчиния език
Отбелязване на Международния ден на майчиния език [...]
Иновативно училище
Иновативно училище  [...]
140 години свободна България!
Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко, бяха И твойто име само кат мълвяха, умираха без страх!  [...]
Коледен базар
Уважаеми родители, Каним Ви да присъствате на благотворителен коледен базар, организиран от училището. Той ще се проведе на 15.12.2017 г. от 13:00 ч.в центъра на с.Дъскотна. Очакват Ви лакомства, музика и приятни изненади. [...]
Честване на патронния празник
На 08.12.2017 г. чествахме 112-та годишнина от основаването на нашето училище. На събитието присъстваха всички ученици от 1 до 7 клас, бивши и настоящи учители, много родители. Под ръководството на г-жа Величка Димитрова учениците представиха пред събралата се публика тържествена програма. Тя включваше изнасяне на доклади за историята на училището, за дейността на охридския първоучител, стихотворения, посветени на учителите, народни танци и драматизации на приказки. Всички присъстващи наблюдаваха с интерес случващото се на сцената, а в края на програмата малките изпълнители получиха заслужени аплодисменти и овации за чудесното си представяне.  [...]
План прием І клас 2017/2018г.
План прием І клас 2017/2018г. [...]
Приравнителни изпити
Приравнителни изпити [...]
Предстоящи събития по Проект "Твоят час"
Уважаеми родители, На 23.05.2017 г. от 12:00 ч. в двора на училището ще се проведе тържествена програма по случай 24 май-Денят на славянската писменост и българската култура. В мероприятието ще участват и следните групи от ИД по проекта "Твоят час":"Магията на танца", "Аз искам да успея", "Училищен стенвестник". С уважение, Педагогическия екип [...]
Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище. [...]