Приравнителни изпити

Основно училище „ Климент Охридски”

с. Дъскотна , Община Руен, област Бургас      

тел. 059400 324 ;                                                                                              e-mail: oudaskotna@abv.bg

                                                                                                http:/oudaskotna.com/

 

 

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Предмет

дата

клас

Български език и литература

01.09.2017г.

2

Математика

04.09.2017г.

2

Английски език

05.09.2017г.

2

Околен свят

07.09.2017г.

2