Иновативно училище
НП "Иновации в действие"
План програма за обмен на иновативни практики [...]
"Здравословен начин на живот"
Докато играя, преобразявам се и зная [...]
Календар на дейностите
Календар на дейностите [...]
"Златното момиче"
Иновативен урок - 5 клас  [...]
Иновативен урок по четене 4 клас - Феите от Шарл Перо [...]
Иновативен урок по Български език 3 клас [...]
Иновативен урок 4 клас - Гатанки [...]
Иновативен урок 3 клас [...]
Име на проекта [...]
Решение на министерски съвет [...]
Иновативен урок 5 клас
Иновативен урок- 5 клас "Тримата братя и златната ябълка" [...]
Иновативно училище
Иновативен урок във 2 клас  [...]
Панелна дискусия
Панелна дискусия [...]
ОУ "Климент Охридски" - Иновативно училище [...]
Мобилност
НП "Иновации в действие" [...]
Мобилност
НП "Иновации в Действие" [...]
Мобилност
НП "Иновации в действие" [...]
иновации в действие
Продукти по НП "Иновации в действие" [...]