Лабораторен урок по Човекът и природата

Приготвяне и наблюдаване на нетрайни микроскопски препарати в час по Човекът и природата.