Съобщение за ротационен принцип на обучение

Уважаеми родители и ученици,

     Във връзка с високия ръст на заболели в община Руен и на основание Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Писмо с изх. № РД21-2966/04.11.21 г. на Началника на РУО гр. Бургас, Ви уведомяваме, че за времето от 08.11- 19.11.2021 г. се въвежда ротационен принцип на обучение в ОУ "Климент Охридски". Той ще се осъществи в следната последователност:

     - от 08.11.21 г. до 12.11.21 г. в ОРЕС ще се обучават учениците от II, IV, V  и VI клас; 

     - в същия период I, III  и VII клас ще се обучават присъствено;

     - от 15.11.21 г. до 19.11.21 г. в ОРЕС ще се обучават I, III и VII клас;

     - II, IV, V и VI клас ще се обучават присъствено.

     Началният час на всички учебни часове остава същия. Няма промяна в седмичното разписание. За класовете, които са в ОРЕС продължителността на един учебен час е съответно:

     - 30 минути в прогимназиален етап;

     - 20 минути в начален етап.

    При проблеми с пълноценното протичане на ОРЕС уведомявайте своевременно класните ръководители и ръководството на училището.

     Ползотворен учебен процес!