Открит урок по Български език- 4 клас

 

 

   
     
       

  Въпреки неочакваната и непредвидена грипна ваканция І учебен срок приключи успешно, без да се налага удължаването му.

   Равносметката – училищен живот, наситен с интересни и разнообразни дейности: сериозен учебен труд, училищни празници, работа по проект, разработки и кандидатстване за работа по проекти - единият, от които вече е спечелен.

   През първия учебен срок училището ни беше включено в годишния план за дейността на РУО Бургас за учебната 2017/2018 г. в дейностите за реализиране на приоритетите: „Споделяне на добри практики в обучението в начален етап”; „Методическа подкрепа на учители по майчин език”. В края на месец ноември бяха изнесени два открити урока: по майчин език в прогимназиален курс /V клас/ и по български език в начален етап /ІV клас/. Уроците бяха наблюдавани от г-жа Жанет Димитрова и г-жа Галя Киркова – експерти в РУО – гр. Бургас, директори на училища и колеги от община Руен, а в ІV клас, в който се обучава ученик със СОП, присъстваха и заместник-директорите на Ресурсния център – гр. Бургас -  г-жа Мария Николова и г-жа Албена Димитрова.

   Откритите уроци разкриха пред гостите системата и организацията на обучението, дадоха представа за педагогическото майсторство на учителите, работещи в училището. Гостите придобиха непосредствени впечатления за резултатите от учебната дейност, за подхода, стила и организацията на работата. По време на конферирането на уроците бе дадена положителна оценка за тях. Положителни отзиви дадоха и от Ресурсния център - гр. Бургас. Те поместиха материал в сайта си, с който дават висока оценка за наблюдавания урок в ІV клас. Материалът може да бъде прочетен в сайта на РЦПППО – гр. Бургас, „Новини” – стр. 7.

   Въпреки вълнението и трескавата работа по предварителната подготовка, чрез откритите уроци се преодолява изолираността в работата на учителите. Опознава се добрата педагогическа практика и се разпространява. Подобряват се взаимните контакти и доверието между ръководство и колеги.

   Началото на втория учебен срок е – предстои ни работа!