Съобщение за родители относно обучение от разстояние в електронна среда

На вниманието на родителите на учениците от 6. и 7. клас!

 

         Уважаеми родители,

 

      Във връзка с т. 5 от Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, Областният координационен щаб взе решение учениците от 6. до 12. клас в област Бургас да преминат към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 12.11. до 25.11.2020 г. (включително).

 

      Обучението на учениците от 6. и 7. клас ще се осъществява в електронната платформа "Майкрософт тиймс", като се спазва седмичното разписание и графика на присъствено обучение. Началният час на всеки учебен час остава същия, а продължителността му в електронна среда е до 30 минути по всеки учебен предмет.

 

      При възникнали проблеми, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или училищното ръководство.