Дистанционно обучение
 Уважаеми родители и ученици,
 
 
 
      Във връзка със Заповед № РД09-748/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от 1. до 12. клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 22.03. до 31.03.2021 г. (включително).
 
 
 
      Обучението на учениците от 1. и 7. клас ще се осъществява в електронната платформа "Майкрософт тиймс", като се спазва седмичното разписание на присъственото обучение. Началният час на първия учебен час е от 08:00 ч., а продължителността му в електронна среда е до 30 минути по всеки учебен предмет за учениците в прогимназиален етап и до 20 минути за учениците в начален етап на обучение. В прикачения файл е публикуван графика на обучение от разстояние в електронна среда.
 
 
 
      При възникнали проблеми, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или училищното ръководство.