Пр. "Равен достъп до образование в условията на кризи"

Тази учебна година училището ни заяви участие по проект "Равен достъп до образование в условията на кризи". По проекта са получени технически устройства, които се използват в образователния процес, а при ОРЕС се предоставят за ползване на учителите и на ученици от уязвимите групи.