Съобщение за родителска среща

Уважаеми родители,

     На 13.02.2018 г. от 18.00 ч. ще се проведе учитело- родителска среща за всички класове в училището. Срещата ще се състои в сградата на началното училище и е със следния Дневен ред:

     1. Обсъждане на успеха и дисциплината от първия учебен срок;

     2. Запознаване с актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищното образование;

     3. Други- по предложение на родителите

     

     С уважение,

     Педагогическия екип