Мерки срещу разпространението на COVID 19 /коронавирус/ в училище
    Уважаеми ученици и родители,
 
    Утре, 12.03.2020 г. ще бъде създадена прецизна организация за пропускателния режим на учениците. На всяко дете ще бъде измерена телесната температура и при установяване на ученици с температура над нормалната, те ще бъдат връщани за провеждане на лечение. В сградата на училището няма да бъдат допускани външни лица. Ще бъдат предприети всички мерки, описани в заповедите, изпратени ни от МЗ, МОН, РУО- Бургас и общ. Руен. 
    В прикачения файл може да се запознаете със заповедта на Кмета на общ. Руен, отнасяща се за предприетите мерки, свързани с разпространението на коронавируса.
 
Мийрем Читак
Директор