23 април- Световен ден на книгата

   На 23.04.2018 г. в Основно училище „Климент Охридски” с. Дъскотна, обл. Бургас бе отбелязан Международния ден на книгата.

   По този повод в училището се проведоха следните инициативи:

 

  • На учениците бяха представени някои любопитни факти, свързани с книгите и четенето на книги;

 

 

  • Разгледана бе презентацията „Пътят на книгата до нас”, свързана със създаването на книгите, отпечатването им и как те стигат до нас. Презентацията завърши с представянето на книгата като одухотворена вещ, която отправя своята молба и съвети към читателите. Учениците заедно прочетоха „Молбата на книгата“;

 

  • В рамките на отбелязването на Международния ден на книгата, учениците участваха в Маратон на четенето, организиран в две части:

 

  •     - Първа част – Деца четат на деца в класната стая;

 

  •     - Втора част – Да четем заедно в местното читалище „Съзнание”. Всеки ученик се включи с четене на откъс от любима приказка. Госпожа Василка Иванова – библиотекар – организира работа по групи, свързани с четенето. Тя показа на учениците различни детски книжки. Представи авторите и разкри пред учениците някои интересни факти от техния живот. Учениците разгледаха книгите, слушаха и работиха с интерес по поставените задачи. В края на посещението в библиотеката госпожа Василка Иванова препоръча на първокласниците и на всички, които не са записани, да се запишат в библиотеката и да четат много, защото от книгите ще научат много;

 

  • Изработено беше табло „Молбата на книгата“, което бе поставено на видно място в коридора на училището.