Последни новини
30-06-2021

Занимания по интереси - лято 2021

31-05-2021

График с дейности в периода 01.06.- 30.06.2021 г.

31-03-2021

План- прием в 1. клас 21/22

19-03-2021

Дистанционно обучение

Добре Дошли

Добре дошли в сайта на ОУ "Климент Охридски"!

Повече
Проекти
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
Проект "Твоят час" През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg
За Нас

Състав на педагогическия екип: Директор- Мийрем Читак

Повече