Последни новини
16-05-2022

НВО 7. клас

30-11--0001

График за изпити

05-11-2021

Съобщение за ротационен принцип на обучение

30-06-2021

Занимания по интереси - лято 2021

Добре Дошли

Добре дошли в сайта на ОУ "Климент Охридски"!

Повече
Проекти
Пр. "Равен достъп до образование в условията на кризи" Тази учебна година училището ни заяви участие по проект "Равен достъп до образование в условията на кризи". По проекта са получени технически устройства, които се използват в образователния процес, а при ОРЕС се предоставят за ползване на учителите и на ученици от уязвимите групи.
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
Проект "Твоят час" През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg
За Нас

Състав на педагогическия екип: Директор- Мийрем Читак

Повече