Последни новини
21-09-2023

16-22.09.2023 г. Дни без загинали на пътя ROADPOL

15-06-2023

Прием в 8. клас

31-03-2023

План- прием за учебната 2023/2024 г.

24-02-2023

"Дигитална раница"

Добре Дошли

Добре дошли в сайта на ОУ "Климент Охридски"!

Повече
Проекти
Пр. "Равен достъп до образование в условията на кризи" Тази учебна година училището ни заяви участие по проект "Равен достъп до образование в условията на кризи". По проекта са получени технически устройства, които се използват в образователния процес, а при ОРЕС се предоставят за ползване на учителите и на ученици от уязвимите групи.
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
Проект "Твоят час" През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg
За Нас

Състав на педагогическия екип: Директор- Мийрем Читак корпоративен адрес: 200910@edu.mon.bg

Повече