За Родители

 

Мийрем Читак: Директор

Фатме Мехмед: Заместник-директор

Начални учители: Ванина Георгиева, Пепа Димитрова, Гюлдание Ниази, Феим Мехмед

Прогимназиални учители: Величка Димитрова /Български език и литература/;

                                        Нуртен Хамди /Английски език/;

                                        Неджатие Хюсеин /Математика и ИТ/;

                                        Джемиле Хамди /Човекът и природата, Биология и ЗО/

                                        Зиля Читак /Майчин език/

Учители в ЦДО: Димитринка Димитрова- Николова, Мийрем Сабри- Зекерие, Хаджер Расим, Айше Халил