Добре дошли

     ОУ "Климент Охридски" е основано през 1905 г. Оборудвано е в стара и изоставена турска къща. Първият учител е пришълец от Караадър- Източна Тракия. Други двама учители, пребивавали за кратък период от време, носят едни и същи имена- Иван Георгиев. Известно е, че единият от тях изработва първата топографска карта на България. Други известни учители от началото на 20 век са: Антон Минчев- родом от Казанлък, Стефан Димитров от гр. Ямбол, Петко Яцов Тодоров. С името на последния учител се свързва и откриването на училището в с. Дропла. 

    През 1908 г. училището се премества на днешното си място. По активна дейност то развива след 50-те години на XX век.

    Известни директори, обогатили със своята дейност просветното дело в училището ни са: Желю Желев, Нонка Вълканова, Илия Ненчев, Недка Кунчева, Койчо Егов, Елена Калоферова, Георги Даутев, Димитринка Димитрова. Настоящ директор на училището е г-жа Мийрем Читак.