Група за обучителни затруднения по математика- начален етап