Група за обучителни затруднения "Математиката - трудна ,но постижима"