Група за обучителни затруднения по математика- прогимназиален етап