План прием І клас 2017/2018г.

С П И С Ъ К

на учениците от   ­­­­­­I  клас за учебната 2017/2018 г.

                       С. ДЪСКОТНА , ОБЩ. РУЕН , ОБЛАСТ БУРГАС

Тел.059400 - 324                                                                               oudaskotna@abv.bg

 

 

Име,презиме,фамилия

Местоживеене

1.

Айше Ереджеб Мустафа

с.Ясеново

2.

Ахмед Хасан Ахмед

с.Дъскотна

3.

Енез Байрямали Кадир

с.Дъсктона

4.

Идриз Тунджай Хюсеин

с.Ясеново

5.

Илкер Хасанов Исмаилов

с.Ясеново

6.

Ирина Сийкова Иванова

с.Дъскотна

7.

Мехмед Адем Алиосман

с.Снежа

8.

Мехмедели Мустафа Мехмедали

с.Дъскотна

9.

Неджибе Юсуф Ешереф

с.Ясеново

10.

Онур Анифе Адем

с.Дъскотна

11.

Сехер Нефрет Хюсеин

с.Ясеново

12.

Хатче Стелова Ангелова

с.Дъскотна

13.

Хюсеин Нихадов Хюсеинов

с.Дъскотна

14.

Хюсеин Осман Ахмед

с.Снежа

15.

Назифе   Али Кадир

с.Ясеново

16.

Фатме Хюсеин Смаил

с.Дъскотна