Мобилност - с. Дъскотна
Съгласно договорите  се осъществиха мобилности през месец май  2022 година:
- В периода 10.05.2022 г. – 13.05. 2022 г. – домакин ОУ „Климент Охридски“ – иновативно училище.
Реализирането на иновацията в училището се представи на място и в действие с присъствието и на четирите училища – партньори едновременно.