Мобилност - гр. Пазарджик
Директорът на Основно училище „Климент Охридски“, с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас Мийрем Читак, подписа договори за сътрудничество по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. По настоящият програмен период училището е партньор с Основно училище „Йордан Йовков“ , с. Красен – неиновативно училище и с Основно училище „ Христо Ботев“ , гр. Пазарджик – иновативно училище. Основно училище „ Христо Ботев“ , гр. Пазарджик – иновативно училище има подписан договор с неиновативно училище партньор – Основно училище „Иван Вазов“ с. Струя, общ. Руен. Осъществяват се две мобилности, в които участват едновременно и четирите училища партньори.
В посоченият програмен период, съгласно договорите  се осъществиха мобилности през месец април  2022 година:
- В периода 12.04.2022 г. – 14 04. 2022г. -  домакин ОУ „Христо Ботев“ гр. Пазарджик – иновативно училище.