Мобилност

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Основно училище „Климент Охридски“ с. Дъскотна

Основно училище „Георги Сава Раковски“, с. Болярци

Партньори – Иновативни училища

Учители и ученици от ОУ „Климент Охридски“, с. Дъскотна имаха възможност да наблюдават уроци в партньорското училище ОУ „Георги С. Раковски“, с. Болярци, както и да участват в организираните разнообразни дейности за учители и ученици в периода 21.06.2021 г. – 24.06.2021 г.. Иновациите, които представиха двете училища в платформата на Национална програма „Иновации в действие“, допаднаха и на двете училища, поради което последва взаимно избиране за партньори. Решението бе да се видят иновациите и нещо да се пренесе в другото училище. Учители и ученици споделят, че това което са наблюдавали наистина много им е харесало и благодарене на НП „Иновации в действие“  могат да се обменят добри практики между училищата. Всяко от училищата работи с модерна, адаптивна система с възможности за работа и за онлайн обучение. Всеки учител си набеляза от това, което гледа да го приложи в своето училище и в работата си.