Мобилност

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Основно училище „Климент Охридски“ с. Дъскотна

Основно училище „Георги Сава Раковски“, с. Болярци

Партньори – Иновативни училища

Преподаватели и ученици от ОУ „Георги Сава Раковски“,  с. Болярци са на посещение в ОУ „Климент Охридски“, с. Дъскотна в периода 8.06.2021 г- 11.06.2021 г.  Целта е обмяна на иновативни практики. Двете училища са иновативни. Те избраха нас и ние тях, за да можем да си партнираме в рамките на Национална програма „Иновации в действие“. Всеки от нас да покаже какво различно прави в учебните часове, в заниманията по интереси , в междучасията и да обменим идеи за по нататъшна работа. Всеки от нас има  срещи и с още по едно училище, което е неиновативно. Мобилностите между училищата са популяризирани посредством посочените в договорите материали за информиране и публичност.