Мобилност

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

    За поредна учебна година Основно училище „Климент Охридски“ с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас участва в Националната програма като иновативно училище – домакин.

    Училищният екип на училището ни посрещна ученици и педагогически специалисти от Основно училище „Васил Левски“, с. Поляците, обл. Варна – неиновативно училище в  периода 1.06.2021 г. – 4.06.2021 г.

   Учители и училищно ръководство представиха пред гостите от училището партньор иновацията на ОУ „Климент Охридски“ на място и в действие в учебни часове, в извънкласни занимания, в междучасия.