Иновативен урок в 5-ти клас по Български език и литература

Приказно упражнение с ученици от V клас                     

       Вече втора година работим по проект „ Докато играя, преобразявам се и зная” На 28.11.2019 г.   се проведе   урок  по литература върху вълшебната приказка  „Тримата братя и златната ябълка”.  На урока присъстваха: г-жа М .Николова- Старши експерт в РУО гр. Бургас, г-жа  М. Читак - Директор на ОУ„ Климент Охридски”,  г-жа  Ф. Мехмед -Зам. директор,  учители и ученици от с. Труд , област  Пловдив.

       Трите феи извадиха от вълшебната кутийка приказните тайни. Всички заедно  се  пренесохме в чудна страна – вълшебната приказка. Там, където  се запознаваме с доброто и злото, със страха и  с победата, там, където   стават  чудеса и можем да намерим мечти.

Учениците изразиха мисли, чувства и настроения с помощта на различни езици: вербален, визуален и изобразителен. Показаха знания за особеностите на вълшебната приказка и умения за точната употреба на понятието сюжет чрез драматизация да отделни епизоди от приказката. Представиха модел на Космическото дърво и информация за символите в приказката с интересни илюстрации.

            Осмислиха нравствени норми, свързани с дълга към семейството, добротворството и воюването за собствените мечти. Изведоха на преден план проблеми, свързани със семейните отношения и представите за добро и зло в контекста на приказката, но и на личния опит. Споделиха за сторено от тях добро от позицията на деца на 21 век.  

          Театрализираната дейност дава възможност за развиване на паметта и въображението, подобряване на интонацията и изразителността на речта, формиране на поведенчески опит, развитие на творческа активност и самостоятелност. Допринася за развитие на правоговора и усъвършенстване на комуникативно- речевите умения.

     Дейностите в часа дадоха възможност  ученикът да бъде активен участник в познавателния процес и творческа личност.