Иновативен урок във 2-ри клас по Околен свят

Открит урок по Околен свят – с класен ръководител Ванина Георгиева

 

   Във връзка с Национална програма „Иновации в действие“ и обмяна на добри педагогически практики на 29.11.2019 г. г-жа В. Георгиева проведе иновативен открит урок по Околен свят с учениците от 2  клас на тема „Растенията и хората“.

  Освен училищното ръководство, гости на урока бяха 6 ученици и 2 учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. Училищата ни са партньори по Националната програма, съгласно договори за сътрудничество и обмяна на иновации.
 Използваха се различни методи: разказ, обяснение, беседа, наблюдение, работа с учебника,  театрализиране.
  Второкласниците работиха активно, драматизираха, пяха.
 

Учениците често имитират любимите си герои, те придружават речта си с жестове, изражения на лицето и характерни движения. Тази форма на учебния процес помага да се запазят  живи и дълбоки впечатления от темата, тъй като тя привлича не само ума на ученика, но и чувствата му.