Иновативен урок в 5-ти клас по Човекът и природата

„Докато играя, преобразявам се и зная“

Звездното небе

      Разчупването на традиционното преподаване и изменението на образователната среда са основни фактори за постигане на добри резултати в учебните часове. Това дава възможност за стимулиране на интеракцията между ученици и преподаватели. Учениците стават по – независими и се стремят към реални знания, а не просто получаване на оценки.

      На 27.11.2019 г. в ОУ „Кл.Охридски“ с.Дъскотна, общ.Руен, обл.Бургас учениците от 5-ти клас с преподавател Джемиле Хамди представиха иновативен урок по Човекът и природата на тема: „Звездното небе“.

   Урокът беше част от планираните иновации. Целта му бе учениците да осмислят връзката между човекът и природата. Съчетанието между природата, астрономията и театър в един учебен час развълнуваха участници и гости. Помогнаха на съвременните ученици да се докоснат до живота на звездите и магията на отдавна отминали времена с герои като Орион, Зевс, Хера, Калисто, Ескулап, Аркас.    

    Урокът започна с актуализация на придобитите знания  под формата на игра. Студиото по иновации в училище  изведнъж се превърна в телевизионното студио на играта „Стани богат“. Учениците бяха състезатели, а учителя се преобрази в ролята на водещ. Класът бе разделен на три групи. Акцентът в тази игра бе метода: работа в екип, където учениците стават по – сплотени. Между групите започна едно съревнование за първо място, като победител станаха участниците от първа група.  Прехода към новата тема се осъществи плавно, чрез метода мозъчна атака. След което бе поставен и проблемния въпрос: Защо най – ярката звезда от съзвездието Малка мечка се нарича Полярна звезда?  На който класа трябваше да отговори в края на урока. Под формата на презентация учителя представи цялото съдържание на урока. В края на урока учениците успяха да отговорят на проблемния въпрос, като сами стигнаха до извода, че най – ярката звезда от съзвездието Малка мечка се нарича Полярна, защото се намира над северния полюс и винаги сочи посоката север. Урокът приключи с театрализация за легендите на съзвездията Малка и Голяма мечка, и Орион. Учениците ни пренесоха в света на боговете и миналото на звездите, преобразявайки се в тези митични герои.

     „Бъдещето на един народ зависи от неговите училища, а душата на училището е самият учител“.