Иновативна паралелка по проект: „ Докато играя, преобразявам се и зная”

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

8561,с.Дъскотна,общ.Руен,

обл. Бургас

е-mail: oudaskotna@abv.bgTel.059400 - 324

 

 

       Днес 31.01.2019г.в ІV клас беше проведен театрализиран урок по БЕЛ на тема „Феите” от Шарл Перо

        С кл. ръководител:П.Димитрова

          Гости в часа бяха началните учители,възпитатели,директора и помощник-директора на О.У.”Кл. Оридски” Учениците показаха знания за Шарл Перо,за приказката и персонажите в нея.Изпълниха ролите на приказните герои чрез театрална игра и показаха своето отношение към тях.Извлякоха поуката от приказката.В урока се допълниха знанията им за Шарл Перо,като детски писател и фолклорист.В урока бяха използвани няколко игри:”Прочети и ми кажи” „Аз започвам ти продължаваш”,бяха съпоставени главните героини:малката и голямата дъщеря на вдовицата.Учениците ги описаха с най-подходящите прилагателни имена.