Иновативна паралелка по проект: „ Докато играя, преобразявам се и зная”

Театрализиран урок по БЕ – Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи  -  III клас

        На 09.01.2019г. бе проведен  театрализиран  урок по Български език и литература на тема Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи.Осъществява се връзка с изучено произведение по четене „Петлето,котаракът и мишлето“ от  Лафонтен.Гости на урока бяха героите на баснята и самия Лафонтен. В хода на урока те поставиха различни задачи предвидени за решаване в часа. Така се направи затвърдяване на литературното произведение, както и неговия автор.