О.У.”Климент Охридски”с.Дъскотна,общ.Руен,обл.Бургас

Днес 04.12.18г.беше проведен театрализиран урок по БЕЛ на тема „:Гатанките”Учениците от І V клас представиха гатанките от позицията на артисти,които са дошли да забавляват учениците.С подходящи коронки и декори всички се забавляваха и учиха.Кл.ръководител:П.Димитрова