Иновативен урок 5 клас

                               Проект: „ Докато играя, преобразявам се и зная”

                                                      

       На 26.11.2018 г.   се проведе   урок  по литература в 5 клас върху вълшебната приказка  „Тримата братя и златната ябълка”.  На урока присъстваха  г-жа  М. Читак - Директор на ОУ„ Климент Охридски”,  г-жа  Ф. Мехмед -Зам. директор,  учители и родители. Иновацията в  театрализирания   урок се  изразява  в драматизация на епизоди от текста. В  нея се прилага  интерактивен метод,  който включва език, движение, въображение. емоции.

       Добрите феи извадиха от вълшебното сандъче приказните тайни. Всички заедно  се  пренесохме в страната на нашето детство – вълшебната приказка. Там, където  се запознаваме с доброто и злото, със страха и  с победата, там, където   стават  чудеса.

          Театрализираната дейност  има голямо значение за учениците билингви, които срещат затруднения при усвояване на учебния материал.  Тя дава възможност за развиване на паметта и въображението, подобряване на интонацията и изразителността на речта, формиране на поведенчески опит, развитие на творческа активност и самостоятелност. Представлението допринася за развитие на правоговора и усъвършенстване на комуникативно- речевите умения.

      Ученикът е активен участник в познавателния процес,  творческа личност. Продължаваме напред. Защото е  …….. интересно!!!