Панелна дискусия
Директорът  на Основно училище „Климент Охридски“ с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас и  Ванина Георгиева – главен учител в начален етап от същото училище взеха участие в Националния форум за иновации в образованието и иновативните  училища в България  на 3 декември в София Тех парк. На срещата бяха дискутирани въпросите Готови ли сме да променим училището; Как се създава училище на бъдещето, в което учениците да са мотивирани да учат, да са част от промяната?
Събитието събра над 800 представители на образованието. Сред гостите бе и вицепремиерът Томислав Дончев, който заяви своята визия за образованието.
            Равносметката след първите две години на програмата за иновации в средното образование сочи: включени са 294 иновативни училища от 2383 в страната и 93 общини.
Диалогът на този първи по рода си форум е за промяната в училищната  общност, създаване на условия за  изграждане на училища на бъдещето.
Доброто и полезно образование  е в правомощията на учителите. Инструментите, с които МОН участва, са регулаторни, финансови и нормативни. Според думите на министър Красимир Вълчев: „Креативният учител е най-важната и най-ценната иновация, цялата система трябва да го подпомага. Училището на бъдещето трябва да учи, да провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е креативно. Политиката на МОН е да подпомага всички училища да внедряват повече нови елементи в организацията на учебния процес, в съдържанието на обучението, в учебните програми, в учебните планове и др.“.
Основно училище „Климент Охридски“ се включва за следващите четири учебни години като училище, което въвежда промени в методиката на работата на учителите, промяна в диалога с родителите и предлага образование на бъдещето с иновации. 
            На форумът  бе представено и намерението на МОН  за създаване на платформа за споделяне на добри практики от иновативните училища, създаването на мрежа от иновативни училища  за  обучение и обмяна на опит  и осигуряване на 1,5 милиона лева за тази дейност.