Иновативно училище

 

На 18.10.2018г. във втори клас при ОУ”Климент Охридски”с.Дъскотна ,общ.Руен ,обл.Бургас се проведе театрализиран урок по БЕЛ на тема”На-скъпоценният плод”-българска народна приказка.

 Учениците показаха своите артистични способности,развиха въображение и памет.

На 30.01.2019г. се проведе иновативен урок по БЕЛ на тема ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ в II клас при ОУ”Климент Охридск”с.Дъскотна,общ.Руен,обл.Бургас с класен ръководител Гюлдание Аптула.

Интересът на учениците беше много голям,защото в часа присъстваха приказни герои.

Учениците бяха много активни и амбицирани да покажат своите знания.