Покана за общо събрание

 

                           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

                          С. ДЪСКОТНА, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС

 

e-mail:oudaskotna@abv.bg                                                    Тел. Директор: 059400/ 324

 

ПОКАНА

от Мийрем Мустафа Читак- директор на ОУ „Климент Охридски“- с. Дъскотна

 

 

      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      Ръководството на ОУ „Климент Охридски“ Ви кани да присъствате на общо събрание на родителите, което да излъчи представители от всеки клас за сформирането на Обществен съвет в ОУ „Климент Охридски“.

      Общото събрание ще се проведе на 18.10.2016 г. от 13.00 ч. в сградата на прогимназиалния етап.

      Присъствието Ви е задължително.

 

      С уважение,

      Мийрем Читак

      Директор