Проведени заседания

Дневен ред:

1. Изразяване на препоръки на членовете на ОС, относно Стратегията за развитието на училището за периода 2016-2020 г.;

2. Обсъждане на Бюджет 2016;

3. Планиране на редовните заседания за втория учебен срок на 2016/2017 г.

4. Други