Последни новини
14-12-2017

Коледен базар

08-12-2017

Честване на патронния празник

01-09-2017

План прием І клас 2017/2018г.

28-08-2017

Приравнителни изпити

Проекти
"Трябва да успея" Група за преодоляване на обучителни затруднения по Математика. Състои се от 8 ученици /6 и 7 клас/.Седмокласниците усилено се подготвят за успешно представяне на НВО по Математика, а шестокласниците преодоляват пропуските си по учебния предмет.
"Искам да знам" Група за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература. В състава и влизат 8 ученици от 7 клас. С постоянство и целеустременост те се подготвят за НВО в края на годината.
"Да успеем заедно" Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика, в която участват ученици от 4 клас. Цяла година те целенасочено се подготвят, за да постигнат задоволителни резултати на НВО.
"Математиката- лесна и забавна" Група за преодоляване на обучителни затруднения, в която участват ученици от 1 клас. По лесен и забавен начин те преодоляват обучителните си затруднения по математика.
"Занимателна работилница" В групата участват ученици, които проявяват интерес към приложните изкуства. Сформирана е от ученици от 2, 3, 4 и 6 клас, общо 20 на брой. С майсторство и сръчност те обновяват училищния интериор и създават позитивна образователна среда.
"Ритъмът на танца" Група за занимания по интереси, в която участват ученици с интереси към танцовото и музикално изкуство. Групата е сформирана от ученици от 3 и 4 клас. Малките танцьори успешно се представят на всяко училищно празненство.
"Фотография и журналистика" Група за занимания по интереси, която по забавен и атрактивен начин представя моменти от училищния живот, запечатани върху фотоси. В групата участват 18 ученици от 5 клас и 1 ученик от 7 клас.
УЧЕБНА 2017/2018 През настоящата учебна година училището ни продължава да работи по Проект "Твоят час". Сформирани са общо 7 групи, от които три за занимания по интереси и четири за преодоляване на обучителни затруднения.
Обобщени резултати от анкети Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект „Твоят час” на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – ФАЗА 1", бе проведена анкета с учениците от І до VIII клас в ОУ „Климент Охридски”. Анкетата целеше да установи интересите на учениците, както и необходимостта за сформиране на групи за преодоляване на обучителни затруднения. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 5 групи за занимания по интереси в областите: музика, изкуство, гражданско образование и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика.
Проект "ТВОЯТ ЧАС" През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg
За Нас

Състав на педагогическия екип: Директор- Мийрем Читак

Повече