Последни новини
01-09-2017

План прием І клас 2017/2018г.

28-08-2017

Приравнителни изпити

24-05-2017

24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

09-05-2017

Ден на отворените врати

Добре Дошли

Кратка история на училището

Повече
Проекти
Обобщени резултати от анкети Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект „Твоят час” на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – ФАЗА 1", бе проведена анкета с учениците от І до VIII клас в ОУ „Климент Охридски”. Анкетата целеше да установи интересите на учениците, както и необходимостта за сформиране на групи за преодоляване на обучителни затруднения. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 5 групи за занимания по интереси в областите: музика, изкуство, гражданско образование и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика.
Проект "ТВОЯТ ЧАС" През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg
Група за обучителни затруднения по БЕЛ "Аз искам да успея" В групата участват 9 ученици от VII и VIII клас.
Група за занимания по интереси "Магията на танца" В групата участват 12 ученици от II клас.
Група за занимания по интереси "Майстор Сръчко" В групата участват 14 ученици от I клас.
Група за занимания по интереси "Работилница за идеи" В групата участват 20 ученици от IV и VI клас.
Група за занимания по интереси "Училищен стенвестник" В групата участват общо 20 ученици от III, V и VIII клас.
Група за занимания по интереси "Млад еколог" В групата участват 20 ученици от III, IV, V и VII клас.
За Нас

Състав на педагогическия екип: Директор- Мийрем Читак

Повече